Forside

Generelle betingelser for bruge af webstedet

ANVENDELSESBETINGELSER FOR WEBSTEDET WWW.CITROEN.DK

Webstedet www.citroen.dk og www.citroenforhandler.dk er beregnet til personlige oplysninger for de netbrugere, der benytter det. Adgang til og brug af dette websted er underlagt nærværende almindelige betingelser, der beskrives nærmere nedenfor, samt gældende lovgivning.

Opkobling og adgang til webstedet www.citroen.dk og www.citroenforhandler.dk  forudsætter, at brugeren uden forbehold accepterer samtlige bestemmelser i nærværende almindelige betingelser.

Indhold:

   1. Intellektuelle ejendomsrettigheder
   2. Oplysninger om produkter og tjenester
   3. Beskyttelse af personoplysninger
   4. Hyperlinks
   5. Gældende lovgivning og værneting
   6. Administration af adgangskoder
   7. Ansvarsbegrænsning
   8. Ajourføring
   9. Finansieringsoplysninger
  10. Cookies

 

Webstedet udgives af Citroën Danmark A/S, Sydhavnsgade 16, 2450 København SV og AUTOMOBILES CITROËN, aktieselskab med en selskabskapital på 16.000.000 EUR med hovedsæde i PARIS (17. arrondissement) - Immeuble Colisée III - 12, rue Fructidor, indskrevet i handels- og selskabsregistret i PARIS under nummer B 642 050 199 Kontakt: Kundeservice

Ansvarshavende for offentliggørelse af webstedet:

  
    * Webmaster: Morten Nordli
    * Hosting:

PSA - Peugeot - Citroën

Rond Point Jenatzy

78300 Poissy

Frankrig

 

 

1. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Citroën informerer brugerne af dette websted om, at adskillige elementer på webstedet:

a) er beskyttet af lovgivningen om ophavsret: Dette gælder navnlig fotografier, artikler, tegninger, animationer osv.

b) og/eller er beskyttet af lovgivningen om design: Dette gælder navnlig de bilmodeller, der optræder på webstedet.

c) er beskyttet af lovgivningen om varemærker: Det gælder navnlig mærket "CITROËN", Citroëns logo (”Dobbeltvinklerne") og mærkerne på bilmodellerne, der optræder på webstedet.

Disse beskyttede elementer tilhører AUTOMOBILES CITROËN eller tredjemand, der har givet CITROËN tilladelse til at udnytte dem.

Enhver form for hel eller delvis kopiering, gengivelse, anvendelse, tilpasning, ændring, indlemmelse, oversættelse og markedsføring, uanset fremgangsmåde og medie (papir, digitalt mv.) er derfor forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra AUTOMOBILES CITROËN med forbehold af undtagelser i henhold til artikel L 122.5 i den franske lov om intellektuel ejendomsret. I modsat fald er der tale om en krænkelse af ophavsrettigheder og/eller design- eller mærkefalsk, der straffes med tre (3) års fængsel eller bødestraf på tre hundrede tusinde (300.000) EUR.

 

 

2. Oplysninger om produkter og tjenester

Oplysninger og illustrationer på siderne på dette websted er baseret på de gældende tekniske kendetegn på det tidspunkt, hvor de lægges online, eller på tidspunktet for opdatering af de forskellige sider på webstedet.

Det udstyr, der vises på bilerne på webstedet er standardudstyr, ekstraudstyr eller ikke tilgængeligt afhængigt af model.

Citroën arbejder løbende på at forbedre sine produkter og kan derfor til enhver tid ændre bilernes tekniske egenskaber, udstyr, ekstraudstyr og farver. De eksisterende reproduktionsteknikker gør det i øvrigt ikke muligt at gengive farverne korrekt.

De viste modeller og/eller udgaver på dette websted samt deres udstyr, ekstraudstyr og tilbehør er dem, der sælges i selve Frankrig. De kan variere fra land til land og er muligvis ikke tilgængelige i alle verdens lande.

Under alle omstændigheder er oplysningerne på webstedet af generel art og kan ikke anses for at have nogen kontraktmæssig værdi.

Alle de angivne priser er desuden de maksimale anbefalede salgspriser i selve Frankrig og forpligter hverken Citroën, dennes datterselskaber eller medlemmerne af forhandlernettet.

Vi gør opmærksom på, at kun en underskrift på en ordreseddel eller en bestilling hos forhandleren giver mulighed for salg eller bestilling af en bil.

De tjenester, der beskrives på dette websted, kan tilbydes af de deltagende medlemmer af Citroën-netværket. For reservedele og tilbehør gælder de viste priser uden montering, medmindre der er tale om faste priser. Disse faste priser gælder kun i den anførte periode.

Citroëns forhandlernet står til din rådighed og vil besvare alle spørgsmål om de produkter og tjenester, der vises på dette websted.

Vi erindrer om, at medlemmerne af Citroëns forhandlernet er selvstændige erhvervsdrivende, der selv kan fastsætte deres priser og vælge at deltage i Citroëns kampagner (herunder for faste priser) og er eneansvarlige for de oplysninger, de lægger ind på dette websted.

 

3. Beskyttelse af personoplysninger

Det er muligt at besøge webstedet www.citroen.fr, uden at brugeren behøver at afsløre sin identitet eller opgive andre oplysninger af personlige karakter.

Med hensyn til de navneoplysninger, som brugeren af webstedet skal afgive:

-       oplyses brugeren om, at i henhold til loven om it og frihed af 6. januar 1978 om it, filer og friheder, ændret ved lov af 6. august 2004, er indhentning af navneoplysninger via dette websted allerede indberettet eller under indberetning til CNIL

-       brugeren oplyses om, at i henhold til artikel 32 i lov om it, filer og frihed af 6. januar 1978, ændret ved lov af 6. august 2004, giver indhentningen af disse oplysninger mulighed for at imødekomme anmodninger om oplysninger og sikre en kommerciel forvaltning af webstedet ved at give AUTOMOBILES Citroën, dennes datterselskaber og forhandlernet oplysninger om de sider, som brugerne besøger på webstedet

-       i henhold til artikel 40 i lov om it, filer og frihed af 6. januar 1978, ændret ved lov af 6. august 2004, har brugeren ret til at få adgang til samt korrigere og slette navneoplysninger om sig selv. Denne ret kan udøves på følgende adresse:

AUTOMOBILES CITROEN,

Services Relation Clientèle

Immeuble Colisée III,

12 rue Fructidor

75825 PARIS Cedex 17

-       disse oplysninger er beregnet til AUTOMOBILES CITROËN, dennes datterselskaber og forhandlernet og kan ligeledes anvendes i forbindelse med salgs- eller markedsføringskampagner eller anvendes til undersøgelser og analyser

-       Brugeren gøres opmærksom på, at når han giver sine personoplysninger til et medlem af Citroëns netværk uden for dette websted, skal han gøre sin ret til at opnå adgang til samt korrigere og slette disse oplysninger gældende over for den pågældende forhandler og ikke over for AUTOMOBILES CITROËN.

 

 

4. Hyperlinks

Oprettelse af et hyperlink til webstedet www.citroen.dk kræver forudgående skriftlig tilladelse fra AUTOMOBILES CITROËN.

Under alle omstændigheder er Citroën på ingen måde ansvarlig for indhold samt produkter eller tjenesteydelser, der tilbydes på de websteder, webstedet www.citroen.dk måtte være linket til via hyperlinks eller enhver anden type links.

 

 

5. Gældende lovgivning og værneting

Webstedet www.citroen.dk og nærværende almindelige bestemmelser er underlagt fransk lovgivning med forbehold af lovvalgsreglerne. De er udarbejdet på fransk.

I tilfælde af tvister vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af webstedets indhold er kun domstolene i Paris kompetente, medmindre andet er fastsat i lovgivningen.

 

 

6. Administration af adgangskoder

Citroën stiller forskellige sider til rådighed på webstedet, hvor du har adgang til særlige tjenester (f.eks.: Citroën Connect). For at få adgang til disse sider skal du indtaste din mailadresse og dit for- og efternavn samt vælge en adgangskode. Denne adgangskode er strengt personlig, og du skal sørge for at holde den hemmelig. Du har derfor ansvaret for al brug af denne adgangskode, og Citroën kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå som følge af brugen af disse sider og/eller denne adgangskode.

Du skal underrette Citroën om enhver uretmæssig brug af din adgangskode eller dine sider og logge af, hver gang du har brugt din side.

 

 

7. Ansvarsbegrænsning

Du bruger webstedet www.citroen.dk på eget ansvar. Citroën, dennes datterselskaber og forhandlernet kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader såsom bl.a. materiel skade, tab af data eller af program eller finansiel skade som følge af benyttelsen af webstedet eller steder, der er linket hertil.

Vi henleder opmærksomheden på, at visse produkter og tjenester, der vises på webstedet www.citroen.dk, kan være omfattet af særlige bestemmelser eller restriktioner og/eller forbud i visse lande.

Du skal derfor sikre dig, at loven i det land, hvorfra du logger på, tillader, at du besøger webstedet www.citroen.dk.

 

 

8. Ajourføring

Citroën forbeholder sig ret til uden varsel at ændre og ajourføre nærværende almindelige betingelser og alle elementer, produkter eller tjenesteydelser, der er anført på webstedet.

Alle disse ændringer gælder for brugerne, der bør gennemlæse nærværende almindelige betingelser, hver gang de besøger webstedet.

 

 

9. Cookies

Dette websted anvender cookies. Vi oplyser hermed brugeren om, at der automatisk kan blive installeret cookies i hans browser, når han besøger dette websted.

Vi fremsender en eller flere cookies (små filer med en kæde af tegn) til din computer eller en anden enhed for at kunne identificere din browser entydigt.

Cookies registrerer, hvordan du bruger webstedet: varigheden af dit ophold på webstedet, hvornår du forlader webstedet, besøgte sider. Takket være disse oplysninger kan vi afgøre, hvilke ting der er de vigtigste, når vi ønsker at forbedre webstedet. Vi bruger således disse cookies til at forbedre kvaliteten af vores service.

Disse cookies indeholder under ingen omstændigheder navneoplysninger.

 

Brugeren kan deaktivere fremsendelsen af cookies ved at ændre sine browserindstillinger.

ANVENDELSESBETINGELSER FOR MYCITROËN
MYCITROËN er omfattet af ovenstående anvendelsesbetingelser for webstedet www.citroen.dk samt nærværende anvendelsesbetingelser.

Tilmelding til MYCITROËN indebærer, at brugeren accepterer alle de forskellige betingelser.
 
1. Tilmelding

Brugeren kan tilmelde sig på webstedetdk, hvor denne har adgang til tilmeldingsformularen. Her skal denne:

- udfylde de obligatoriske felter som minimum,
- læse og acceptere de juridiske betingelser for brug af webstedet og MYCITROËN ved at sætte kryds i et afkrydsningsfelt.

Brugeren modtager derefter en mail fra Citroën, hvor denne bliver bedt om at aktivere sin konto. Aktiveringen gennemføres ved at klikke på linket i mailen. Aktiveringen skal ske inden 20 dage. Ellers slettes brugerens oplysninger. Efter aktivering føres brugeren til en side, hvor denne skal indtaste den adgangskode, han har valgt i det foregående trin.

Tilmeldingen kan ligeledes ske hos en Citroën-forhandler. Her giver kunden mundtligt forhandleren sin e-mail-adresse samt eventuelle andre tilmeldingsoplysninger. Denne modtager derefter en e-mail, hvor denne bliver bedt om at bekræfte sin tilmelding. Ved at klikke på linket i denne e-mail får brugeren adgang til tilmeldingsformularen, som denne skal udfylde eller korrigere, og skal ligeledes sætte kryds i feltet, der viser, at denne accepterer de juridiske anvendelsesbetingelser. Nu er dennes konto aktiveret. Brugeren skal gøre dette senest 20 dage efter modtagelsen af e-mailen, da forhåndstilmeldingen ellers udløber, og dennes brugeroplysninger slettes.

Brugeren kan til enhver tid supplere eller ændre oplysningerne om sig selv. Hvis brugeren ønsker at ændre den anførte e-mail-adresse, sendes der en e-mail til den nye adresse for at bekræfte dennes gyldighed. For at bekræfte dette skal brugeren klikke på linket i denne mail. Den nye mailadresse registreres først, når denne bekræftelse er foretaget.

Brugeren kan ligeledes til enhver tid anmode om at få slettet sin konto. I så tilfælde slettes brugerens personoplysninger.

2. Indhold

Brugeren har adgang til forskellige former for indhold såsom oplysninger om Citroëns produkter og ydelser eller salgstilbud.

Visse former for indhold er personlige og kræver, at brugeren opgiver oplysninger om sig selv eller sine biler. Visse af oplysningerne i MYCITROËN afhænger således af oplysninger, som brugeren selv har opgivet.

Visse former for brugerdefineret indhold kan betyde, at Automobiles Citroën fremsender oplysninger til brugeren pr. e-mail.

De oplysninger og præferencer, som brugeren nævner, kan bruges til at sende ham tilpassede tilbud på hans personlige side.

Hvis en Citroën-forhandler fremsender et salgstilbud på brugerens personlige side, har den pågældende forhandler eneansvaret for dette tilbud, og Automobiles Citroën kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for dette.

MYCITROËN indeholder ligeledes forskellige funktioner som onlineforespørgsler om møder eller prøvekørsler.

Brugeren har ligeledes mulighed for at overføre konfigurationer af biler, som han har foretaget hos en forhandler, fra denne forhandler til sin personlige side ved at bekræfte den e-mail-adresse, han har opgivet til forhandleren.

MYCITROËN giver ikke mulighed for hverken at reservere eller bestille produkter eller tjenester online.

3. Specifik meddelelse om indholdet af "instrumentbræt" for biler

De anførte frister gælder for en privatbil beregnet til privat brug og gælder dermed ikke for andre biler/anvendelsesområder. De anførte vedligeholdelsesintervaller (og eventuelle tilknyttede alarmer) beregnes ud fra oplysninger fra brugeren: kørselsforhold (normale kørselsforhold vælges som standard), bilens kilometerstand, årligt kilometertal for bilen samt servicehistorik for bilen. Hvis brugeren ikke opgiver et årligt kilometertal, fastsættes kilometertallet ud fra det seneste eller de to seneste kilometertal, som brugeren har oplyst. Det er op til brugeren regelmæssigt at kontrollere de registrerede kilometeroplysninger (kilometerstand og antal kørte kilometer årligt) og eventuelt rette dem i henhold til den faktiske brug af bilen, idet fristerne/alarmerne ellers risikerer at blive forkerte. Hvis en registreret serviceoperation er blevet udført for sent, forskyder systemet således den efterfølgende frist med den samme periode, hvilket ikke fritager brugeren for ansvaret for forsinkelsen. Ved betydelige forsinkelser kan de fremsendte oplysninger således være fejlagtige.

Fristerne for obligatoriske syn beregnes som følger: 1. syn 4 år efter datoen for 1. indregistrering af bilen, derefter syn hvert andet år.

Hvis brugeren ikke har registreret de udførte serviceeftersyn, går systemet ud fra, at de foregående vedligeholdelsesoperationer og syn er sket i overensstemmelse med producentens anbefalinger og lovgivningen. Hvis der udsendes en alarm, varer denne ved, så længe brugeren ikke har registreret den tilsvarende operation. Historikken for allerede udførte operationer udarbejdes på grundlag af oplysninger fra brugeren.

Kun det næste eftersyn og det næste syn nævnes, ikke de efterfølgende.

 

Systemet giver kun vejledende oplysninger og fritager ikke brugeren for på enhver måde at sørge for at overholde de eftersyn, som producenten foreskriver, samt de syn, der kræves i henhold til lovgivningen.